Proefdraaien met de Wet Kwaliteitsborging

  • Bouwen op maat
  • Duurzaam Bouwen
  • Energiezuinig
  • U de kavel, wij de woning
  • Sinds 1977

Vanaf 1-1-2022 is de Wet Kwaliteitsborging van kracht. Het doel van deze wet is om de bouwkwaliteit en bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Voor ons als aannemer betekent dit nogal wat. Wij hebben daarom gemeend niet te wachten totdat deze wet in uitvoering komt, maar om alvast een pilot project te gaan draaien, zodat we voorbereid zijn op hetgeen wat komen gaat. Hiermee kunnen we de pijnpunten tackelen en hebben we inzichtelijk wat we kunnen verwachten en alvast onze processen hierop afstemmen.

In Burdaard zijn we deze pilot gestart samen met Woningborg en de gemeente Nord-East Fryslan. Het is voor geen van de partijen allemaal vanzelfsprekend, maar samen komen we eruit. Hiermee hebben wij alvast een grote stap voorwaarts gezet hoe we de nieuwe regelgeving binnen onze organisatie gaan inzetten.